myszy w zakładach
5/5 - (1 vote)

Myszy to zwierzęta z rodziny myszowatych.

Jak wygląda mysz ?

Mysz jest niewielkim gryzoniem o zaostrzonym pysku. Myszy cechują się wysoką zmiennością morfologiczną związaną z rozmieszczeniem geograficznym. Mają one od 70 do 102 milimetrów długości. Długość ogona myszy wynosi od 55 do 95 milimetrów długości. Ważą one od 6 do 41 gram. Wierzch ciała myszy jest żółtawy lub brunatnawoszary. Spód ciała myszy jest szarożółty lub białawy. W górnych siekaczach myszy znajduje się schodkowate wcięcie.

Biologia i zwyczaje myszy

Na wolności myszy żyją półtora roku niemniej myszy trzymane w niewoli mogą żyć nawet 4 lata. Myszy dobrze się wspinają. Myszy dobrze pływają mimo tego unikają wody. Myszy to zwierzęta aktywne przede wszystkim w godzinach nocnych. W pomieszczeniach nieoświetlonych mogą one być aktywne przez całą dobę. Myszy żyją w wysoce zhierarchizowanych grupach. Myszy szybko przystosowują się do życia w różnorodnych warunkach środowiskowych.

Rozwój myszy

Myszy osiągają dojrzałość płciową po upływie 6 tygodni. Rozmnażają się one dwukrotnie szybciej od szczurów. Ciąża myszy trwa od 19 do 21 dni. W jednym miocie rodzi się od 1 do 12 myszy niemniej zdarzają się mioty liczniejsze liczące nawet 21 osobników. Najczęściej jest to od 4 do 8 myszy. W ciągu roku pojedyncza samica może mieć nawet od 5 do 10 miotów. Najczęściej jest to 7 miotów.

Co jedzą myszy ?

Myszy są zwierzętami wszystkożernymi. Odżywiają się one głównie pokarmem roślinnym jak i zwierzęcym pod postacią różnego rodzaju bezkręgowców takich jak na przykład dżdżownice, chrząszcze, gąsienice, pająki i muchówki.

Występowanie myszy

Myszy to zwierzęta wyjątkowo kosmopolityczne. Mogą pojawiać się one nawet w znajdujących się kilkaset metrów pod ziemią kopalniach i chłodniach. Myszy występują na wszystkich kontynentach w tym nawet na Antarktydzie, gdzie pojawiały się na terenie stacji badawczych. Dzięki niewielkim rozmiarom tych zwierząt łatwo jest o przypadkowe zawleczenie ich w nowe miejsca przez człowieka. Myszy są typowym elementem archeobiotycznym rozprzestrzeniają się wraz z człowiekiem. Myszy to gatunek powszechny za równo w Polsce jak i w innych państwach i nic nie wskazuje aby w najbliższych kilkudziesięciu latach miało się pod tym względem coś zmienić. Obecnie myszy występują na niemal całym świecie z wyjątkiem Grenlandii, północnej części Kanady, Północno-Wschodnich krańców Rosji, Środkowej części półwyspu Arabskiego, Puszczy Amazońskiej i centralnej części Madagaskaru.

To jaki był pierwotny teren występowania myszy wciąż jest tematem dyskusji niemniej przypuszcza się, że były to tereny położone na południe i południowy wschód od Morza Kaspijskiego. Rozprzestrzenianie się myszy na świecie uległo znaczącemu przyśpieszeniu po przejściu ludzkości z gospodarki łowiecko-zbierackiej na gospodarkę opartą na rolnictwie. Informacje o tym jak dokładnie rozprzestrzeniały się myszy w przeszłości nie są dokładnie znane niemniej posiadamy pewne dane na ten temat. Myszy znane były już w kulturze natufijskiej rozwijającej się od 10 do 11 tysięcy lat przed naszą erą. 9 tysięcy lat p.n.e. myszy pojawiły się na terenie niektórych wysp Morza Śródziemnego w tym na terenie Cypru.  6 tysięcy lat p.n.e. myszy powszechnie występowały na terenie wsi znajdujących się w dorzeczach rzek Tygrys i Eufrat.

Rozprzestrzenianie się myszy

Największy wpływ na rozprzestrzenianie się myszy miały dwa czynniki. Pierwszym z nich był rozwój rolnictwa i związane z tym pojawienie się konieczności przechowywania płodów rolnych, a drugim rozwój handlu.

Zwiększanie się terytorium występowania myszy w rejonie Morza Śródziemnego początkowo było bardzo powolne niemniej uległo ono znaczącemu przyśpieszeniu w wyniku rozwoju kolonizacji fenickiej i greckiej na jego wybrzeżach.

Myszy domowe są jednymi z najwcześniej introdukowanych na terenie całego świata zwierząt. Za równo okresy zasiedlania jak i drogi migracji tych zwierząt są słabo poznane ze względu na skąpość materiałów archeozoologicznych. Za najbardziej prawdopodobną datę introdukcji myszy na danym lądzie najczęściej przyjmowana jest data ich odkrycia lub okres z którego pochodzą najstarsze znane ich szczątki. Na terenie Europy występują dwa podgatunki myszy: mysz polna i mysz domowa. Przez niektórych naukowców podgatunki te uważane są za odrębne gatunki.

Przypuszcza się, że rozpowszechnianie się myszy na terenie Europy środkowej i wschodniej było powolne i miało związek z rozwojem kultury naddunajskiej, a rozprzestrzenianie się myszy w rejonie Morza Śródziemnego następowało od terenów położonych nad jego wschodnią częścią do terenów położonych nad zachodnią częścią tego morza.

Nie wiadomo kiedy myszy po raz pierwszy pojawiły się na terenie Polski. Niestety materiały z polskich wykopalisk nie są przesiewane co uniemożliwia przeprowadzanie systematycznej rejestracji kości tych gryzoni. Z wykopalisk przeprowadzanych w krajach sąsiednich wiemy, że na terenie dzisiejszej Austrii myszy występowały już w epoce brązu, a na terenie dzisiejszej Białorusi w holocenie.

Wobec skąpości posiadanych znalezisk tematyka myszy jest często pomijana w polskiej literaturze archeologicznej i archeozoologicznej. Przypuszcza się, że na terenie Europy północnej i środkowej w tym również na terenie naszego kraju myszy po raz pierwszy pojawiły się w epoce brązu.

Myszy na terenach chronionych

Występowanie myszy stwierdzono na terenie większości spośród polskich parków narodowych. Najwyżej położonym miejscem w Polsce w którym stwierdzono występowanie myszy jest schronisko Murowaniec na Hali Gąsienicowej znajdujące się na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. Wpływ myszy na rodzime ekosystemy jest słabo poznany.

Drapieżniki odżywiające się myszami

Myszy są pokarmem dla wielu gatunków występujących na terenie Polski drapieżników w tym miedzy innymi dla kotów, lisów i ptaków drapieżnych.

Straty powodowane przez myszy

Myszy są zwierzętami bardzo szkodliwymi. Powodują one poważne straty w przechowalniach produktów spożywczych i płodach rolnych. Uważa się również, że przenoszą one liczne choroby w tym między innymi czerwonkę, dżumę, salmonellę, tularemie i tyfus psi.

Wykorzystywanie myszy jako zwierząt laboratoryjnych

Ze względu na duże podobieństw genetyczne do człowieka i łatwość hodowli myszy powszechnie wykorzystywane są jako zwierzęta laboratoryjne.

Wpływ myszy na ekosystemy wyspowe

Wyjątkowo destruktywny wpływ ma introdukcja myszy na ekosystem wysp na terenie których mogą doprowadzić one do wytępienia niektórych rodzinnych gatunków zwierząt w tym zwłaszcza ptaków których pisklęta zdarza się im atakować. Myszy introdukowane na tereny wyspiarskie często są dużo większe od występujących na terenach kontynentalnych.

Gatunki myszy występujące w Europie

W Europie występują cztery gatunki myszy: mysz domowa, mysz śródziemnomorska, mysz południowa i mysz macedońska.