Audyt Biologa Terenowego

Audyt jest kontrolą nad systemem pest control poprzez określenie aktualnej aktywności szkodników, sprawdzenie jakości pracy technika zewnętrznej firmy DDD, sprawdzenie dokumentacji odnośnie systemu, jego ocene oraz końcowe przygotowanie raportu biologa terenowego. Świadcząc swoje usługi audytu biolog terenowy kontroluje i doradza w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz w odniesieniu do standardów serwisu.

Z audytu biologa terenowego korzysta się w celu skontrolowania jakości usługi świadczonych przez firmę DDD lub w celu spełnienia odpowiednich standardów takich jak BRC Global Standard – For Food Safety.Biolog Terenowy powinien być osobą posiadającą rozległą i profesjonalną wiedzę na temat zwalczania szkodników.

mucha-owad-makro

Wymagania Prawne

"Standardy IFS/BRC, a szczególnie BRC Global Standard ‘FOOD’, wersja 6: czerwiec 2011r., wymagają, aby wyznaczony przez zakład produkujący żywność (dalej zwany: zakład) pracownik razem z biologiem terenowym (,field biologist) wykonali inspekcję (audyt) zakładu nawet cztery razy w roku. Podczas każdej inspekcji biolog terenowy powinien określić warunki sprzyjające szkodnikom i ocenić pracę (= walidację) zewnętrznej firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników."

Czynności Audytu

Określenie Aktywności Szkodników

Biolog Terenowy podczas swojego audytu określa jakie szkodniki występują na terenie obiektu i jego otoczenia, oraz sprawdza jakość technika DDD obsługującego zakład.

Propozycja rozwiązań Alternatywnych

Zaproponowanie dodatkowych rozwiązań dotyczących systemu pest control, możliwości jego usprawnienia oraz osiągnięcia lepszych wyników w zakresie DDD.

Ocena Systemu Kontroli Szkodników

W celu skontrolowania jakości świadczonych usług przez firmę ddd, biolog terenowy przeprowadza szczegółowa inspekcję, oraz sprawdza czy stosowane przez tę firmę metody są profesjonalne.

Sprawdzenie Dokumentacji Pest Control

Podczas inspekcji biolog terenowy sprawdza dokumentację Pest Control oraz pomaga dostosować zakład do najnowszych standardów, między innymi BRC Global Standard ‘FOOD’, wdrożyć system HACCP, GMP, GHP oraz pomaga w prowadzeniu poprawnej dokumentacji.

Przygotowanie Raportu

Biolog Terenowy po swoim audycie sporządza raport w którym zamieszcza ocenę skuteczności istniejącego systemu zwalczania szkodników oraz propozycje dotyczące kolejnych kroków.

Aktywna Kontrola I Doradztwo

Biolog Terenowy oferuje swoją wiedzę oraz pomoc w ulepszeniu systemu pest control, poprzez kontrolę oraz doradztwo w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

 

Nasz Zespół

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę świadczącą usługi w terenie.

Tomasz Zawacki biolog terenowy
Tomasz Zawacki
Biolog Terenowy