myszy w zakładach
4.9/5 - (98 votes)

Czym jest Pest Control?

Pest control to angielskie wyrażenie oznaczające zwalczanie szkodników. Każda firma zajmująca się produkcją żywności powinna mieć wdrożony system pest control obowiązujący w posiadanych przez nią zakładach produkcyjnych.

Systemy Pest Control

Systemy pest control wymagają przeprowadzania regularnych audytów. Audyty te powinny być przeprowadzane przez biologa terenowego wspólnie z pracownikiem zakładu produkcyjnego na terenie którego się odbywają. Biolog terenowy dysponuje za równo rozległą wiedzą i wyształceniem jak i praktyką i doświadczeniem z zakresu chemii, biologii, entomologii, mykologii i zwalczania szkodników. Ta wiedza i umiejętnośći są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia audytu.

W trakcie audytu przeprowadzanego przez biologa terenowego kontrolowana jest za równo rzeczywista sytuacja w zakładzie jak i dokumentacja dotycząca działającego na jego terenie systemu pest control.

Cele audytu ddd

Pierwszym celem audytu przeprowadzanego przez biologa terenowego jest określenie jakie szkodniki występują na terenie poddawanego audytowi zakładu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. W trakcie tej kontroli biolog terenowy lokalizuje również miejsca w których występują błędy lub niedopatrzenia, które mogą przyczynić się do pojawienia się w danym zakładzie szkodników. Sprawdzona zostaje również jakość pracy wykonywanej przez techników DDD obsługujących dany zakład. Kontrola działalności firmy DDD powinna obejmować każdy etap wdrażania przez nią procesów DDD.  Powinna ona obejmować za równo odpowiedni dobór metod zwalczania szkodników przez firmę DDD  jak i właściwe wykonanie zabiegu i właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwalczania szkodników. Po zapoznaniu  się z sytuacją w danym miejscu biolog terenowy przedstawia propozycje dotyczące usprawnień i ulepszeń dotyczących stosowanego w danym zakładzie systemu pest control. Propozycje usprawnień mogą dotyczyć miedzy innymi :

  • zastosowania nowych metod zwalczania szkodników,
  • uszczelnienia szczelin i otworów umożliwiających szkodnikom przedostawanie się do wnętrza zakładu,
  • zmian odnośnie sprzątania i przechowywania towarów i surowców mogących stanowić pożywienie dla szkodników,
  • Dokładniejszej kontroli przyjmowanych na teren zakładu surowców pod kątem występowania w nich szkodników
  • Zmiany częstotliwości działań techników DDD na terenie danego zakładu

Raport biologa terenowego

Po przeprowadzniu audytu biolog terenowy przygotowywuje raport. W raporcie umieszcza on ocenę skuteczności zastosowanego w firmie systemu zwalczania szkodników oraz zalecenia dotyczące kolejnych działań, które należy podjąc aby ulepszyć i zoptymalizować jego działanie. Doradztwo ze strony profesjonalnego biologa terenowego pozwala na znaczące ulepszenie stosowanego systemu pest control, a tym samym na dalsze zmniejszanie liczebności występujących w danym miejscu szkodników lub nawet na całkowite ich wyeliminowanie.

Skorzystaj z audytu biologa terenowego już teraz! – tel. +48 732 732 770 lub biuro@biolog-terenowy.com

Sprawdzenie standardów BRC i HACCP

Szczególnie pomocne jest wsparcie biologa terenowego w przypadku zakładów chcących spełnic wymagania standardu BRC Global Standard Food. BRC określa wymagania, które musi spełnić dostawca żywności i dostarczana przez niego żywność aby była  bezpieczna dla ludzi. Standard ten opracowany został w Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Uzyskanie standardu BRC jest dowodem dla sieci handlowych, że dany dostawca dostarcza produkty spełniające wysokie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa dla konsumentów. Firma spełniająca wymagania BRC powinna posiadać wdrożony system HACCP. Przed wdrożeniem systemu HACCP konieczne jest spełnienie wstępnych wymogów do których należą Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna. Jednym z elementów Dobrych Praktyk Higienicznych są integrowane metody zwalczania szkodników w których wdrożeniu  znacząco pomóc może biolog terenowy.

Skorzystanie z pomocy biologa terenowego jest też bardzo pomocne, gdy podejrzewamy, że dotychczasowe działania podejmowane w celu zwalczania szodników były nieskuteczne lub nie były przeprowadzane wystarczająco fachowo i profesjonalnie.