haccp-szkodniki-zwalczanie-monitoring
4.7/5 - (49 votes)

Haccp w Gastronimii

HACCP – (z ang. Hazard analysis and critical control points). Po polsku – Analiza zagrożeń i krytyczne punkty  kontroli. Cały system został stworzony w latach 60-dziesiątych w Stanach Zjednoczonych i ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie zagrożeń, określenie rodzajów szkodników i metod ich zwalczania. Dzięki wykorzystywaniu systemu HACCP, mają Państwo gwarancje, że zabiegi wykonywane przez firmę są świadczone z profesjonalnym podejściem, ponieważ wymagają tego przepisy.

Krytyczne punkty kontroli haccp

Cały system HACCP składa się z 7 podstawowych zasada. Pierwszym z nich jest „Identyfikacja zagrożeń i opis środków zapobiegawczych”.  Ten punkt ma na celu stworzenie zespołu i wdrożenie systemu zaczynając od opisania procesu technologicznego firmy, możliwości wystąpienia zagrożeń oraz bezpieczeństwa żywności. Zasada nr 2 – identyfikacja krytycznych punktów kontroli (critical control points) ma na celu takie zabiegi jak sprawdzenie miejsc przechowywania produktów i półproduktów, ich jakości, warunków przechowywania i produkcji. Krok kolejny czyli identyfikacja limitów krytycznych to proces ustalenia limitów bezpieczeństwa produktu gotowego. Przekroczenie ustalonego limitu powoduje utratę bezpieczeństwa produktu. Po ustaleniu limitów należy opracować system monitorowania ccp (Zasada 4) dla wszystkich krytycznych punktów kontroli, oraz ustalenie intensywności monitoringu.  Punktem piątym działające ekipy jest określenie działań korygujących, które należy podjąć gdy ustalone limity zostaną przekroczone. Do ważniejszych zasad należy ustalenie procedur weryfikacyjnych systemu HACCP aby upewnić się że zapewniamy bezpieczeństwo klientom. Dlatego okresowo należy dokonywać badań mikrobiologicznych produkowanej żywności. Ostatnim etapem jest przygotowanie dokumentacji systemu HACCP, którą należy prowadzić czytelnie oraz systematycznie uzupełniać.

Korzyści wynikające z korzystania z systemu HACCP

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa w firmie
  • Zaufanie ze strony klientów oraz konsumentów
  • Efektywny monitoring systemów bezpieczeństwa w firmie
  • System o normach i przepisach międzynarodowych
  • Pewność efektywnych działań zwalczających szkodniki

Haccp – stan prawny w Polsce

Od 2006 roku w Polsce obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która wyznacza normy dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie ich produkcji oraz przechowywania. Ustawa ta dokładnie reguluje i zobowiązuje do wprowadzenia systemu HACCP wszystkie firmy które zajmują się handlem oraz produkcją żywności. Obowiązek wdrożenia i stosowania systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. „o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia” (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.), która opiera się na przepisach Parlamentu Europejskiego. Więcej na temat stanu prawnego na haccp wikipedia.