bakterie-dezynfekcja-mikroorganizmy
Dezynfekcja i jej metody
4.9 (98.63%) 73 głos[y]


Czym jest Dezynfekcja?

Dezynfekcja z języka Polskiego oznacza “odkażanie”, czyli celowe działanie mające za zadanie zniszczyć drobnoustroje oraz ich przetrwalniki. Zabieg ten zwalcza formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze musi być skuteczny przeciwko formom przetrwalnikowym. Ponadto materiał poddawany dezynfekcji wcale nie musi być jałowy. Zabieg ten dotyczy wyłącznie przedmiotów, obiektów lub powierzchni użytkowych w przeciwieństwie do antyseptyki.

Dezynfekcja zapobiegawcza

Dezynfekcja dzieli się na dwie grupy, pierwszą z nich jest dezynfekcja zapobiegawcza, którą większość z nas stosuje w domu codziennie. Stosuje się ją przeważnie w miejscach, które są szczególnie narażone na rozwój mikroorganizmów i drobnoustrojów. Jest to jedna z bardziej skutecznych dezynfekcji, ponieważ pozwala zwalczyć zagrożenie na samym początku. Taką dezynfekcję stosuje się przeważnie w kuchniach, stołówkach, łazienkach ale także na przedmiotach użytku codziennego takich jak naczynia, sztućce, szklanki.

Dezynfekcja ogniskowa początkowa i końcowa

W tym rodzaju dezynfekcji wyróżniamy dwa etapy, początkową czyli taką, która ma na celu zwalczenie zagrożenia w środku ogniska zakażenia (może to być łóżko chorego, lub pokój w którym przebywał), oraz dezynfekcję końcową w której odkaża się miejsca w których przebywał chory i mógł pozostawić tam mikroorganizmy.

Metody dezynfekcji fizyczne i chemiczne

Aktualnie na rynku istnieją trzy metody odkażania, fizyczne, chemiczne oraz termiczno-chemiczne.

Fizyczna dezynfekcja drobnoustrojów

Istnieją dwie metody zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych. Pierwszą z nich jest wykorzystanie pary wodnej do dezynfekcji wcześniej wyczyszczonego sprzętu lub odzieży. Przy wykorzystaniu zmniejszonego ciśnienia do około 0,5 – 0,45 atm oraz pary wodnej o temperaturze 100 – 105 stopni zwalcza się mikroorganizmy znajdujące się na różnego rodzaju sprzęcie oraz ubraniach. Przy dezynfekcji sprzętu sanitarnego stosuje się normalne ciśnienie. Drugą z metod jest wykorzystanie promieni UV o długości fali 256 nm, do niszczenia drobnoustrojów, które mogą znajdować się w powietrzu lub nawet na niezasłoniętych powierzchniach.

Chemiczna metoda odkażani

Metoda chemiczna pozbywa się większości drobnoustrojów chorobotwórczych jednak nigdy nie ma pewności co do jej skuteczności. Do tego typu zabiegów stosuje się różnego rodzaju czynnik chemiczne jakimi są między innymi:

  • alkohole,
  • aldehydy,
  • związki fenolowe,
  • czterorzędowe sole aminowe,
  • związki metali ciężkich,
  • fiolet krystaliczny,
  • utleniacze,
  • tenzydy,
  • kwasy i zasady.

Jednak prawidłowa dezynfekcja nie zależy tylko od zastosowanej metody czy też wykorzystanego czynnika chemicznego ale także od rodzaju drobnoustrojów, ich liczebność i aktywności fizjologicznej. Ważny aspekt stanowi także środowisko w którym przeprowadzana jest dezynfekcja, między innymi temperatura, wilgotność, pH oraz obecność w miejscu dezynfekcji materii organicznej czy też poziom kationów.

Skuteczność Metod Dezynfekcji

Aby dezynfekcja przyniosła oczekiwane rezultaty należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej ilości środka, odpowiednim stężeniu, przeprowadzaniu zabiegu w odpowiednich warunkach oraz odpowiednio długim czasie dezynfekcji.