Biolog Terenowy


„Standardy IFS/BRC, a szczególnie BRC Global Standard ‘FOOD’, wersja 6: czerwiec 2011r., wymagają, aby wyznaczony przez zakład produkujący żywność (dalej zwany: zakład) pracownik razem z biologiem terenowym (‚field biologist’) wykonali inspekcję (audyt) zakładu nawet cztery razy w roku. Podczas każdej inspekcji biolog terenowy powinien określić warunki sprzyjające szkodnikom i ocenić pracę (= walidację) zewnętrznej firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników.”

 


Dezynfekcja

Wyniki i ocena skuteczności zabiegów dezynfekcji zależą generalnie od trzech czynników: drobnoustroju, zastosowanego środka dezynfekcyjnego oraz środowiska. Im dłuższy jest czas działania i wyższe stężenie środka dezynfekcyjnego, tym większa część drobnoustrojów zostanie zniszczona.

Dezynsekcja

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych, mechanicznych, chemicznych i biologicznych. Wybór metody uwarunkowany jest przede wszystkim otoczeniem w jakim znajdują się insekty.

Deratyzacja

Głównymi zagrożeniami związanymi z obecnością szczurów i myszy są zniszczenia magazynowanej żywności i skażenie produktów odchodami oraz zniszczenia konstrukcji budynków, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych


Zadania biologa terenowego

 • określenie aktualnej aktywności szkodników w pomieszczeniach zakładu i otoczenia jego budynków,
 • sprawdzenie jakości pracy technika DDD obsługującego zakład,
 • zaproponowanie rozwiązań alternatywnych dotyczących systemu pest control,
 • sprawdzenie obiegu dokumentacji dotyczącej Pest Control, współpraca z kadrą zarządzającą,
 • przygotowanie raportu,
 • zalecenia w odniesieniu do standardów serwisu,
 • ocena systemu kontroli szkodników,
 • aktywna kontrola i doradztwo w zakresie ochrony przed szkodnikami,
 • doradztwo w zakresie sprzątanie, układanie, i proofingu (otworów i szczelin uszczelniających).
Działania biologa terenowego kończą się w momencie napisania przez niego raportu z przeprowadzonego audytu. Takowy raport powinien zawiera ocenę skuteczności istniejącego systemu zwalczania szkodników i propozycje dotyczące zastosowań kolejnych kroków w walce ze szkodnikami, jakie należy podjąć w celu poprawy stanu. Audyt Biologa Terenowego zakończony jest raportem (ekspertyzą) z którego wynika jakość systemu zabezpieczenia przed szkodnikami.

Obszar mojego działania, jako biologa terenowego, to województwa: Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie. W celu umówienia się na wizytę kontrolą, audyt wewnętrzny proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Kiedy należy zasięgnąć rady biologa terenowego?

 • podejrzewamy nieskuteczność działań firmy DDD obsługującej zakład,
 • chcemy udoskonalić działanie systemu jakości na terenie zakładu,
 • chcemy zasięgnać porady kogoś z zewnątrz,
 • konieczne jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla potrzeb systemu BRC.

www.biolog-terenowy.com

biolog terenowy warmińsko-mazurskie, dezynfekcja Warszawa, dezynsekcja Katowice Łódź, deratyzacja Olsztyn, haccp Grudziądz Żuromin, ozonowanie Rypin ekspertyza biologa terenowego Mława, odkomarzanie Gdańsk Gdynia Sopot, fumigacja Elbląg Malbork Wrocław, Walidacja systemu Pest Control, Toruń Audyt kontrolny Bydgoszcz, ochrona przed ptakami Mrągowo Bydgoszscz, maty dezynfekcyjne Mikołajki Pisz Szczytno, biolog terenowy kujawsko-pomorskie, IFS/BRC, audyt pomorskie, Kontrola Biologa